3D měřící stroje a jejich podstata

3D měření je vhodné zejména pro měření, které není možné provést klasickými měřidly nebo tam, kde se použitím klasického měřidla zvyšuje chyba, měření např. u vnitřních průměrů nad 3 000 mm vzniká chyba průhybem odpichu a měření je náročné na provedení, vyžaduje nutnost více operátorů. Vnější průměry nad 1 600 mm.  Rovinnosti a kolmosti a vzdálenosti, které mají toleranci nad 0,05 mm.  Měření probíhá na bázi laseru a kamerového systému. Laser snímá skupinu zrcadel a natáčí se za ní, čímž určuje vzdálenost a polohu středu zrcadel od nulového bodu Trackeru. Kamerový systém snímá diody a podle svítivosti skupiny diod určí polohu špičky. Tímto se naměří vzdálenost a poloha ne středu skupiny zrcadel, ale přímo špičky. Měřený kus musí být ustaven tak, aby bylo zamezeno okolním vlivům narušovat měření, to znamená zamezit přenosu otřesů na kus, neprovádět žádné práce na kusu, volný prostor okolo kusu 3 metry v závislosti na velikosti a složitosti kusu. Při 3D měření je nutné dodržovat pracovní teplotu (5 – 40°C), bez deště, mrholení, silného větru a přímého slunečního záření.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - 3D měřící stroje a jejich podstata
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: weiron