Domovní čistička odpadních vod

Legislativa pro čistička odpadních vod souvisí s povolením o nakládání s vodami. Způsob legalizace a správu odpadních vod nevyžaduje odběr vzorků dvakrát ročně tak, jak je to u klasického vodoprávního řízení. Návštěva technického komisaře je nutná jedenkrát za dva roky. Při likvidaci odpadních vod lze dnes využít různé možnosti. V prvním případě je to jímka, jinými slovy žumpa na vyvážení odpadních vod. Jde o vodotěsnou bezodtokovou nádrž, kterou musí povolit stavební úřad. Vyvážet žumpu na zemědělské nebo jiné pozemky je nezákonné. Jinou možností je instalace zemního septiku s firem, popřípadě kořenová čističky odpadních vod . Septiky bez dočištění se dnes už nepovolují z důvodu nízké účinnosti. Průměrně účinnost čištění odpadních vod dosahovala asi třiceti procent. Platí to, že pokud kombinujeme septik s pískovým filtrem dosáhneme účinnosti devadesáti pěti procent, což je srovnatelné s výsledky domovní čističky odpadních vod . Z hlediska investičních nákladů jsou pořizovací náklady podle některých autorů dvojnásobné, než na čistírnu odpadních vod. V zásadě tedy lze říct, že pokud je tato teorie pravdivá levné tří komorové septiky se z hlediska nákladu nevyplácí. Nejdůležitější však ale je zákonné omezení. Zmíněné kořenové čističky odpadních vod nazývané taky vegetační čističky odpadních vod jsou složené z fázi hrubého čištění skrze štěrk. Následný záchyt v septiku a konečné dočištění při kterém je odpadní voda vedena kořenovým systémem vodomilných rostlin, jejich kořenový systém vodu čistí. Domovní čistírny odpadních vod se zásobou na vodu vznikají spojením čističky odpadních vod s jímkou na vodu. Uvedená varianta pro Čističky odpadních vod předpokládá využití odpadní vody po přečištění okrasné zeleně. Dochází k odtoku vyčištěné dešťové vody do zásaku do vod podzemních. Jestliže je v blízkosti potok nebo řeka, lze výtok přečištěné odpadní vody zavést do vodoteče.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Domovní čistička odpadních vod
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: seo