Trezor nebo sejf?

Správný výběr trezoru je důležitým rozhodnutím a proto je potřeba důkladně zvážit, jaký trezor je nejvhodnější pro dané použití. Trezor vybírejte podle toho, co v něm budete uschovávat a k jakému účelu bude trezor sloužit. Při výběru trezoru myslete rovněž na velikost trezor, v budoucnosti Vám budou věci spíše přibývat než ubývat, a také na specifické vlastnosti trezoru (ohnivzdorný trezor, trezor na zbraně, trezor do zdi apod.) Trezor nebo sejf? Ačkoliv obvykle není význam slova sejf a trezor rozlišován, můžete najít v sortimentu prodejců ochranných schránek rozdíl ve značení. Rozdíl je patrný z původu slov: Sejf – z anglického save (chránit) je primárně určen k ochraně uložených předmětů před zničením (vodou, teplem, ohněm, magnetickým polem apod.). Typický sejf je tedy jednoplášťová nebo i dvouplášťová schránka osazena bezpečnostním zámkem na klíč, slouží k uložení věcí menší hodnoty. Trezor – z anglického treasure (poklad) je rovněž určen k ochraně svého obsahu, ale spíše před zloději. Typický trezor má schránku z tvrdé pancéřové ocele, železobetonu apod. a zámek trezoru je chráněn před násilným otevřením. Trezor je certifikován podle ČSN nebo odpovídajícím normám EU a odpovídá požadavkům pojišťoven pro uložení cenností, hotovosti větší finanční hodnoty.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Trezor nebo sejf?
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: weiron