KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. – Služby v oblasti návrhu výrobků

Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. nabízí služby v oblasti návrhu výrobků. Na základě svých dlouholetých zkušeností a odborné, kvalifikované pracovní síly, může nabídnout pomoc při výběru kuličkového šroubu z výrobního programu, stanovení parametrů výrobků dle požadavků na jejich funkci nebo kontrolu trvanlivosti navrženého výrobku pro danou aplikaci.

Společnost nabízí technickou pomoc při návrhu a kontrole pohybových os obráběcích strojů vybavených kuličkovým šroubem. Tato služba se opírá o dlouholeté zkušenosti s aplikací kuličkových šroubů a o výpočtové algoritmy vycházející z mezinárodních norem pro kuličkové šrouby ISO DIN 3408, a také o součinnost s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha. Cílem je nalézt a nabídnout zákazníkům optimální řešení lineárního pohybu založeného na kuličkovém šroubu jako základním komponentu převodu rotačního pohybu na přímočarý. V rámci své obchodní činnosti dále nabízí opravy kuličkových šroubů vlastní výroby stejně jako případné havarijní opravy šroubů jiných výrobců. Opravy kuličkových šroubů jsou prováděny ve výrobním závodě společnosti s využitím výrobních technologií a speciálních měřících přístrojů, aby odborníci mohli zákazníkovi nabídnout optimální řešení. Stroje a zařízení společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. dále umožňují poskytovat zákazníkům kooperace specializované na přesné obrábění soustružením, frézováním, okružováním vnějších závitů a broušením vnějších rotačních povrchů zejména u dlouhých, štíhlých součástí.

Mimo služby související primárně s kuličkovými šrouby, se společnost také zaměřuje na výrobu kuličkových a trapézových šroubů nebo na doplňkový sortiment jako je lineární aktuátor, vodicí tyče, tělesa vřeten, teleskopický kuličkový šroub nebo bezprofilový kuličkový šroub. Společnost se specializuje také na radiálně-axální ložiska, ložisková pouzdra pro uložení hřídelí nebo montážní kostky pro uložení matic.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. – Služby v oblasti návrhu výrobků
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Darky